Bezoekadres:

Burgumerdaam 28
9251 GD,  Burgum

Hout1893 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 81347766

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

telefoon:
06 – 3120 2728
06 – 1298 4817

Mail:

info@hout1893.nl